Rodzaje badań prenatalnych

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne są metodami diagnostycznymi jakim poddaje się ciężarną kobietę, które mają na celu wykrycie nieprawidłowości genetycznych oraz innych poważnych chorób płodu. Dzieli się je na inwazyjne i nieinwazyjne.

Wskazania

Obecnie lekarze ginekolodzy prowadzący ciąże coraz częściej zalecają swoim pacjentkom przeprowadzenie badań prenatalnych. Na ich podstawie można bowiem rozpoznać zarówno wiele wad genetycznych (w tym m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, mukowiscydozę, fenyloketonurię, hemofilię, wrodzoną łamliwość kości, rdzeniowy zanik mięśni i wiele innych), jak i wad rozwojowych, takich jak m.in. wady układu nerwowego, pokarmowego czy moczowo-płciowego.

Badaniom prenatalnym poddać się powinny przede wszystkim:

  • matki, które ukończyły 35 lat,
  • matki, które urodziły już dziecko z chorobą genetyczną lub wadą wrodzoną,
  • panie z nieprawidłowym wynikiem przesiewowego badania ultrasonograficznego (wykonywane między 11. a 14. tygodniem ciąży).

-Wskazaniem do badania może być również nieprawidłowy kariotyp matki lub ojca, lub obojga rodziców – dodaje nasz rozmówca reprezentujący Specjalistyczne Gabinety Sofimed.

Rodzaje badań

Badania prenatalne można podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne. Te pierwsze ingerują w dziecko, ponieważ wymagają pobrania płynu owodniowego. Te drugie można wykonać opierając się jedynie na ultrasonografii i badaniach krwi. Niestety, nie dają one 100% wyników, a więc nie pozwalają na postawienie jednoznacznej diagnozy na temat danego etapu rozwoju dziecka. Są jednak w pełni bezpieczne, zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki, dlatego zlecane są częściej, niż badania inwazyjne.

Badania nieinwazyjne stosowane w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich Sofimed to test Pappa, test potrójny i dający prawie 99 % wiarygodności wyniku nowoczesny i nieinwazyjny test NIFTY.

Badania rozstrzygające przeprowadzane są w przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia wady genetycznej. Do jej potwierdzenia potrzebna jest analiza próbek z bezpośredniego otoczenia płodu, które pobiera się pod kontrolą USG. Zaletą tych badań jest możliwość dokładnego zdiagnozowania wszelkich nieprawidłowości. Niestety, są one obarczone ryzykiem komplikacji ciąży, choć występują one bardzo rzadko (0,5-1% przypadków), toteż przeprowadza się je głównie w uzasadnionych przypadkach. Jeśli zdecydujecie się na wykonanie tego rodzaju badań, to poszukajcie najlepszego specjalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *