Ból podczas oddawania moczu – jakie mogą być jego przyczyny?

Ból podczas oddawania moczu - jakie mogą być jego przyczyny?

Ból podczas oddawania moczu jest bardzo nieprzyjemną dolegliwością, związaną przede wszystkim z zakażeniami układu moczowego. W diagnostyce różnicowej należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na bliskie położenie układu moczowego i rozrodczego, również stany zapalne i zmiany nowotworowe dróg rodnych mogą skutkować podobnymi symptomami.

Zakażenia układu moczowego jako najczęstsza przyczyna bólu podczas oddawania moczu

Kiedy u lekarza zjawia się pacjentka skarżąca się na ból podczas oddawania moczu, należy w pierwszej kolejności pomyśleć o zakażeniu układu moczowego. Jest to szczególnie prawdopodobne rozpoznanie u kobiet ze względu na anatomiczne uwarunkowania, które predysponują do rozwoju tego typu zakażeń. Po pierwsze chodzi o stosunkowo bliską odległość między odbytem a ujściem cewki moczowej. Jelito grube jest naturalnie kolonizowane przez bakterie Escherichia coli, które z kolei stanowią patogen dla dróg moczowych i są główną przyczyną ich zakażeń. Bakterie mogą również z łatwością wstępować u kobiet do wyżej położonych partii układu moczowego, co wiąże się z długością cewki moczowej – jest to tylko kilka centymetrów w porównaniu do kilkunastu u mężczyzn.

Podstawowymi objawami zakażeń dróg moczowych, oprócz bólu podczas oddawania moczu, są bóle okolic podbrzusza, w rzucie pęcherza moczowego i nagła potrzeba oddania moczu. Leczenie opiera się na włączeniu antybiotykoterapii.

Zakażenia i zmiany w obrębie dróg rodnych jako przyczyna bólu podczas oddawania moczu

Przyczyną bólu podczas oddawania moczu mogą być także stany zapalne i zmiany w obrębie dróg rodnych. Zakażenie intymne, np. grzybicze drożdżakami z rodzaju Candida czy pierwotniakami, jak w przypadku rzęsistkowicy, skutkują występowaniem obfitych upławów. Te z kolei prowadzą do drażnienia ścian pochwy, przedsionka pochwy i warg sromowych, co może skutkować wystąpieniem stanu zapalnego. Ze względu na położenie ujścia cewki moczowej właśnie w przedsionku pochwy i kwaśny odczyn moczu, jego oddawanie może wiązać się z silnymi dolegliwościami bólowymi. Objawy ustępują w momencie wyleczenia przyczyny, czyli infekcji intymnej. W zależności od przyczyny zakażenia stosuje się leki przeciwgrzybicze czy antybiotyki.

Dużo rzadszą, ale również możliwą przyczyną bólu podczas oddawania moczu jest zajęcie dróg moczowych przez nacieki nowotworowe wywodzące się z narządów rodnych. Może także dochodzić do ograniczenia np. drożności jajowodów na skutek ich ucisku przez rozrastające się masy guza. W tym przypadku jedyną opcją terapeutyczną jest chirurgiczne usunięcie nowotworu, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość. Czasem istnieje konieczność wytworzenia sztucznego moczowodu, czyli odbarczania moczu bezpośrednio z nerki.

Zmiany i rany krocza jako przyczyna bólu podczas oddawania moczu

Intensywne dolegliwości bólowe podczas oddawania moczu mogą być także efektem spływania moczu podczas mikcji po zmianach i ranach okolicy krocza. Klasycznym przykładem może być rana po pęknięciu czy nacięciu krocza podczas porodu siłami natury. U pozostałych pacjentek przyczyną mogą być zmiany na sromie, takie jak owrzodzenia, urazy czy obszary rozpadów nowotworowych.

Wówczas, do chwili wyleczenia zmian, włącza się leczenie przeciwbólowe, najczęściej w postaci doustnych tabletek. W najbardziej zaawansowanych przypadkach, np. przy nieoperacyjnych nowotworach, istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu blokady splotu podbrzusznego górnego, czyli uszkodzenia nerwów przewodzących bodźce z zajętej okolicy.

Bibliografia:

[1] Pod red. Gajewski P., Interna Szczeklika 2017, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017

[2] Pod red. Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, tom 1 i 2, wyd. PZWL, Warszawa 2015

[3] https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/51947,zakazenie-ukladu-moczowego

[4] https://onkologia.mp.pl/chorobynowotworowe/99338,rak-sromu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *